Your browser is unsupported and may have security vulnerabilities! Upgrade to a newer browser to experience this site in all it's glory.
Skip to main content

ChemDefend® Co Ltd is een nieuw bedrijf dat 15 jaar productie-ervaring van de Spring Home Textile Group combineert met een in Europa gebaseerde managementonderneming die meer dan 25 jaar ervaring heeft in de wereldwijde markt voor non-woven laminaat en chemische beschermende kleding.

Spring Home Textile Group kan bogen op een lange traditie in het produceren van hoge kwaliteit, ethisch verantwoorde textielproducten in China voor grote Europese detailhandelaren.

ChemDefend® gebruikt deze ervaring voor het ontwerpen, ontwikkelen, certificeren, produceren en marketen van een volledig aanbod aan geteste beschermende kleding die voldoet aan EN340:2003 Categorie III, Type 5 EN ISO 13982-1+A1:2010, Type 6 EN ISO 13034+A1:2009 en Type 3 en 4 EN 14605+A1:2009. Het aanbod aan ChemDefend® overalls omvat ook modellen die voldoen aan de EN14126:2003 barrière tegen besmettingsagentia en de EN1073-2:2002 barrière tegen radioactief besmette deeltjes.

ChemDefend® Co Ltd systemen worden gekeurd en gecertificeerd door de Aangemelde Instantie Centexbel met nummer 0493 en voldoen aan de vereisten van de PBM-verordening 89/686/EEG Artikel 11b voor de fabricage van persoonlijke beschermingsmiddelen. Met ingang van 21 april 2018 zijn de ChemDefend® systemen gekeurd en gecertificeerd en voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425 Module D.

Wij verheugen ons erop met u te mogen samenwerken en ondersteunen uw aanbod aan eigen labels of wij kunnen een volledig aanbod leveren van chemisch beschermende overalls onder de naam ChemDefend®.

Verfspuittoepassingen in de automobielsector en overige industrie

Verfspuittoepassingen in de automobielsector en overige industrie

Siliconenvrij in combinatie met een zeer laag pluisgehalte en bovendien een goede barrière tegen oplosmiddelen. ChemDefend® overalls, ideaal voor verfspuittoepassingen binnen de automobielindustrie en voor algemeen gebruik.

Bel ons op +44 (0)1482 644220 of email info@chemdefend.co

Menu

Get in touch

+44 (0)1482 644220
+44 (0)770 101 1148
JavaScript is required to reveal this message.

Useful Information