Your browser is unsupported and may have security vulnerabilities! Upgrade to a newer browser to experience this site in all it's glory.
Skip to main content

ChemDefend® producten zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit non-woven laminaat en gecombineerd met een optimaal kledingontwerp, met tal van eigenschappen die bedoeld zijn om de 'beste in zijn klasse’-prestaties te leveren voor de gebruiker.

ChemDefend® Co Ltd systemen worden beoordeeld en gecertificeerd door erkende instantie Centexbel met nummer 0493 en voldoen aan de vereisten van de PBM Verordening 89/686/EEG Artikel 11b voor het produceren van Persoonlijke Beschermende Middelen. Met ingang van 21 april 2018 is ChemDefend® beoordeeld en gecertificeerd om te voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425 Module D. De combinatie van onze productie in China en een verkoopkantoor en technische afdeling in Europa geven onze klanten directe toegang tot de economische voordelen van de Chinese productie, terwijl het ons in staat stelt om de kwaliteitsgaranties te bieden die verwacht mogen worden van gevestigde Europese merken.

In een dynamische sector voor Persoonlijke Beschermende Middelen (PBM), waarin grote multinationale producenten hun productportefeuille uitbreiden van "top tot teen bescherming” en meer en meer middelen toespitsen op de eindgebruiker, is er een toenemende noodzaak voor bekende PBM-distributeurs om hun eigen merkidentiteit en productaanbod te ontwikkelen en uit te breiden.

ChemDefend® heeft op deze noodzaak gereageerd. Wij zijn de leverancier die u chemische beschermende kleding kan leveren met een beperkte levensduur maar van hoge kwaliteit, kosteneffectief, type-gekeurd en ondersteund door productrichting en marketing back-up van hoog niveau. Met een groot aanbod aan superieure producten en een rijkdom aan ervaring in deze sector hebben wij als doel om een 'ga naar'-bedrijf te worden in deze markt.

Onze klanten zijn PBM-distributeurs met een grote naamsbekendheid die een volledig aanbod aan 'beste in hun klasse’-overalls tegen zeer concurrerende prijzen toe willen voegen aan hun aanbod om hun merkpositie en profiel te versterken.

Ervaring waar u op kunt vertrouwen

MANAGEMENT

 • ChemDefend® Co. Ltd, dat onlangs is opgericht in 2014, is geregistreerd in Hong Kong.
 • Wij hebben kantoren in Huzhou in China en in Hull in Engeland.
 • De productie is gevestigd in Huzhou, China; Sales en Marketing in Hull, Engeland.
 • De productcertificatie wordt uitgevoerd in Europa door gerespecteerde, aangemelde instanties.
 • Onze rigoureuze nadruk op productkwaliteit, eigenschappen en voordelen maken van ChemDefend® een krachtige concurrent voor de grote merken.

PRODUCTIE

 • Er is nog 5000 vierkante meter aan faciliteiten beschikbaar voor uitbreiding. Deze faciliteiten kunnen wel 200 machines bevatten met een totale capaciteit om meer dan 8 miljoen overalls per jaar te produceren.
 • Fase 1 van de productie start met 1000 vierkant meter faciliteiten, waar 45 werknemers 6000 stuks gestikte en gebonden kledingstukken per dag zullen produceren.
 • Toegang tot de kennis en ervaring van 400 machineoperators in de Spring Home Textile Group.
 • De modernste naaimachines, bindmachines en tapemachines.

ChemDefend® products incorporate the highest quality nonwoven laminates and combined with optimum garment design and construction, together with a richness of features, aim to deliver ‘best in class’ performance.

ChemDefend® Co Ltd systems are assessed and certified by Centexbel Notified Body number 0493 and meeet the requirements of PPE Directive 89/686/EEC Article 11b to manufacture Personal Protective Equipment. Effective from 21st April 2018 ChemDefend® systems have been assessed and certified to satisfy the requirements of Regulation (EU) 2016/425 Module D.The combination of manufacture in China, with a European sales and technical office, gives our customers direct access to the cost benefits of Chinese production, whilst allowing us to offer the quality guarantees expected from established European brands.

In a dynamic Personal Protection Equipment ( PPE) sector, where large multinational manufacturers are expanding their product portfolio of “head to toe protection” and focusing more and more resources on the end user, there is an increasing need for high profile PPE distributors to develop and enhance their own brand identity and product range.

ChemDefend® has responded to this need. We are the supplier, who can offer you high quality, cost effective, type tested, limited life chemical protection clothing , supported by a high level of product direction and marketing back up. With a range of superior products and a wealth of experience in this field, we aim to become the ‘go to’ company in this market.

Our customers are high profile PPE Distributors who wish to add a full range of ‘best in class’ coveralls to their range at highly competitive prices, in order to reinforce their brand position and profile.

Experience you can trust

MANAGEMENT

 • Recently established in 2014, ChemDefend® Co. Ltd, is registered in Hong Kong.
 • Offices in Huzhou, China and Hull, England.
 • Manufacturing is based in Huzhou, China; Sales and Marketing in Hull, England.
 • Product Certification carried out in Europe by respected notified bodies.
 • Rigorous emphasis on product quality, features and benefits, make ChemDefend® a strong competitor to the major brands.

PRODUCTION

 • 5,000 square metre facility is available to expand into. This can hold up to 200 machinists, with a total capacity to produce in excess of 8 million coveralls per year.
 • Phase 1 of production starts with a 1,000 square metre facility, where 45 workers will produce 6,000 pieces per day of stitched and bound garments.
 • Access to the knowledge and experience of 400 machinists within the Spring Home Textile Group.
 • State of the art sewing, binding and taping machines.

Bel ons op +44 (0)1482 644220 of email info@chemdefend.co

Menu

Get in touch

+44 (0)1482 644220
+44 (0)770 101 1148
JavaScript is required to reveal this message.

Useful Information