Your browser is unsupported and may have security vulnerabilities! Upgrade to a newer browser to experience this site in all it's glory.
Skip to main content

Fysieke testmethodes voor beschermmateriaal volgens EN14325:2004

Testmethoden en protocollen om de mechanische en fysieke prestatie-eigenschappen te meten van de materialen die gebruikt worden om ChemDefend® overalls te maken zoals vastgesteld in EN14325:2004 in samenhang met Type 5 EN ISO 13982-1+A1:2010, Type 6 EN ISO 13034+A1:2009 en Type 3 en 4 EN 14605+A1:2009.

INBEGREPEN IN DE TESTEN

 • Schuurweerstand EN530:2010 Methode 2
 • Buigbestendigheid EN ISO 7854:1997 Methode B
 • Doorscheurweerstand trapezium EN ISO 9073-4: 1997
 • Treksterkte EN ISO 13934-1:1999
 • Perforatieweerstand EN 863:1995
Details bekijken

Extra Fysieke Materiaaltesten

Testmethoden en protocollen met betrekking tot de mechanische en fysieke prestaties van de materialen die gebruikt worden om ChemDefend® overalls te vervaardigen maar die niet gespecificeerd worden in EN14325:2004. Deze eigenschappen en gegevens kunnen echter nog steeds nuttig zijn om de geschiktheid van overalls te beoordelen en te selecteren voor bepaalde gevaren of werkomstandigheden.

TESTEN ZIJN ONDER MEER

 • Weerstand tegen blokkeren ISO 25978:1990
 • Weerstand tegen binnendringen van water EN ISO 20811:1992
 • Elektrostatisch neutraliserende eigenschappen EN1149-5:2008 met inbegrip van:
  • Bepaling van oppervlakteweerstandsvermogen EN1149-1:2006
  • Bepaling van inductievervaltijd EN1149-3:2004
Details bekijken

Overzicht en beschrijving testen gehele beschermpak

Een overzicht en beschrijving van de testmethoden voor het gehele pak als beschreven in Type 5 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, Type 6 EN ISO 13034:2005+A1:2009 en Type 3 en 4 EN 14605+A1:2009.

 • EN ISO 17491-3:2008 – TYPE 3 – vloeistofbestendige beschermende kleding - pakken die kunnen beschermen tegen krachtige en gerichte stralen van een vloeibare chemische stof. Het materiaal en de naden moeten ook voldoen aan een chemische indringingstest volgens EN ISO 6529 of EN374-3 met 2 testchemicaliën.
 • EN ISO 17491-4:2008, methode B TYPE 4 - spray-bestendige beschermende kleding – pakken die kunnen beschermen tegen verzadiging van chemicaliën waarbij het volume vloeistof zich opbouwt op het pak en plasjes en stroompjes veroorzaakt. Het materiaal en de naden moeten ook voldoen aan een chemische indringingstest volgens EN ISO 6529 of EN374-3.
 • EN13982-1(&2) – Type 5 – bescherming tegen vaste deeltjes - pakken voor bescherming tegen gevaarlijke stofdeeltjes.
 • EN ISO 17491-4:2008 methode A TYPE 6 – lichte nevel – pakken die beperkte bescherming bieden tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen waarbij het sproeien niet gericht is onder druk en zich geen vloeistof op het pak verzameld. Het materiaal moet voldoen aan de EN 368 of EN ISO 6530 “Goottest”.
Details bekijken

Weerstand tegen indringing door vloeibare chemicaliën EN IS0 6530:2005

Beschrijving van de EN6530 test om de afstotendheid en indringing te bepalen van vloeistof voor de materialen waarmee de ChemDefend® overalls vervaardigd zijn.

INBEGREPEN IN DE TESTS

 • Afstotendheid van het materiaal tot 30% zwavelzuur, 10% natriumhydroxide, o-xyleen en butaan-1-ol.
 • Weerstand van het materiaal tegen indringing met 30% zwavelzuur, 10% natriumhydroxide, o-xyleen en butaan-1-ol.
Details bekijken

Weerstand tegen indringing door chemicaliën EN6529:2001

Indringing is een proces waarbij op moleculair niveau een vaste, vloeibare of gasvormige stof door een beschermend materiaal heen dringt.

De volgende testmethode om de chemische indringing te meten worden beschreven en gedefinieerd:

 • Permeation Rate (indringingssnelheid) - PR
 • Steady State Permeation Rate (Stationaire indringingssnelheid) - SSPR
 • Minimum Detectable Permeation Rate (Minimale detecteerbare indringingssnelheid) – MDPR
 • Breakthrough Detection Time (Doorbraak detectietijd) – BDT
 • Normalised Breakthrough time (Genormaliseerde doorbraaktijd) volgens ASTM F379 en EN 374-3
Details bekijken

Weerstand tegen besmettingsagentia volgens EN14126:2003

Beschrijft de testmethodes om de barrière-eigenschappen te meten tegen besmettingsagentia zoals virussen, bacteriën en bloedgedragen pathogenen van de materialen die gebruikt worden om ChemDefend® overalls te maken:

De volgende testmethoden worden beschreven:

 • Indringingstest met gebruikmaking van synthetisch bloed (ISO/FDIS 16603)
 • Weerstand tegen indringing door virussen (ISO/FDIS 16604)
 • Weerstand tegen indringing door bacteriën (ISO/FDIS 22610)
 • Weerstand tegen indringing door biologisch besmette aërosols (ISO/FDIS 22611)
 • Weerstand tegen indringing door besmette stofdeeltjes (ISO/FDIS 22612)
Details bekijken

Barrière tegen radio-actief besmette stofdeeltjes EN1073-2:2002

Vereiste voor niet-geventileerde beschermende kleding tegen besmetting door radio-actieve stofdeeltjes.

Details bekijken

Bel ons op +44 (0)1482 644220 of email info@chemdefend.co

Menu

Get in touch

+44 (0)1482 644220
+44 (0)770 101 1148
JavaScript is required to reveal this message.

Useful Information